Uygulama ağırlıklı,

beceriyi davranışa dönüştürmeyi

hedefleyen eğitimler

Bireysel Eğitimler

Eğitimlerimizin tamamı öğrenilen beceriyi davranışa dönüştürmeyi hedefleyerek ‘’uygulama ağırlıklı’’ ve güncel bilgiyi içerecek şekilde kurgulanır. Alanında deneyimli ve uzman eğitmenler tarafından hazırlanarak sunulur.

 

 

 

İşe Alımda Kişilik Profili Analizi

İnsan kaynakları çalışanları ve bu alanda kariyer hedefleyen kişiler için tasarlanmış bir eğitimdir. İşe alım süreçlerinde adayların yetkinliklerini ve kişilik profillerini analiz etmeyi amaçlayan eğitim örnekler ve uygulamalar ile desteklenerek kurgulanmıştır. Sadece işe alımda değil aynı zamanda diğer ik süreçlerinde de yetkinlik analizi konusunda farkındalık kazanmanızı sağlayan eğitimin amacı; adayların güçlü ve gelişime açık yönlerini en doğru şekilde tespit edebilmeniz için kullanabileceğiniz yöntemleri aktarmaktır.

 


 • Yetkinlik Türleri
 • Yetkinlik Belirleme Yöntemleri
 • Pozisyona Özel Yetkinlik Belirleme
 • Kişilik Profillerinin Özellikleri
 • Profillere Göre Aday Davranışları
 • Yetkinlik Değerlendirme Yöntemleri
 • Mülakatta Yetkinlik Ölçme Yöntemleri
 • Diğer Yöntemler
 • Adaylar arası karşılaştırma
 

Yarın Gel Başla ( İş arama teknikleri)

İş arama sürecini daha bilinçli ve profesyonel bir şekilde yönetmek isteyen kişiler için tasarlanmış eğitim, kişisel farkındalık ile başlayan ve iş teklifinde karar alma sürecine kadar giden kapsamlı bir içerik ile tasarlanmıştır. Eğitimin amacı; sürece işveren ve insan kaynakları uzmanı bakış açısı ile bakabilmenizi  ve iş başvurularınızdan/katıldığınız mülakatlardan daha etkili sonuçlar alabilmenizi sağlamaktır.

 


 • Kişisel farkındalık ve kariyer planlama
 • İşsizlik psikolojisini yönetme
 • İşveren tarafında işe alım süreci
 • İş arama sürecinde yapılan hatalar
 • Özgeçmiş Hazırlama
 • İş başvurusu sürecini yönetme
 • Yaratıcı başvuru yöntemleri
 • Mülakat öncesinde yapılması gereken hazırlıklar
 • Mülakat performansını arttırma
 • Grup mülakatları ve değerlendirme merkezi uygulamaları
 • İş teklifi ve karar verme süreci
 

Biz Size Döneriz ( Yetkinlik Bazlı İşe Alım Teknikleri)

İşe alım sürecinin baştan sona tüm adımlarını içeren ve aday deneyimi odaklı tasarlanmış bir eğitimdir. Uygulama ağırlıklı olarak kurgulanan eğitimde aşağıdaki konu başlıklarında farkındalık kazanmanız ve yetkinlik bazlı işe alım tekniklerinde yetkin hale gelmeniz amaçlanmaktadır.

 


 • İşe alım neden önemli?
 • İşe alımın toplumsal sorumluluk yönü
 • İşe alım sürecinde etik ilkeler ve ön yargılar
 • İşe alım sürecini etkileyen faktörler ve yapılan hatalar
 • İşe alım’ın İşveren Markasına Etkisi
 • İşe alımda İşveren Markası Yönetimi
 • İşe alım uzmanının sorumlulukları ve yetkinlikleri
 • Saha ve Ofis Çalışanlarının işe alımı
 • İşe alım verisini kullanmak
 • Yetkinlik kavramı ve türleri
 • Kişilik Profili analizi
 • İşe alım süreci
 • Mülakat türleri ve teknikleri
 • Değerlendirme merkezi uygulamaları
 • Adayların değerlendirilmesi
 • Referans Araştırma
 • Oryantasyon süreci
 • İşe alım performansının değerlendirilmesi ve denetleme
 • İşe alım’ ın geleceği
 

Nabza Göre Şerbet ( İletişim Becerileri)

İletişim becerileri eğitimi; çevrenizdeki insanları daha iyi anlamanızı, kişiye özel iletişim stilleri geliştirmenizi, kişisel farkındalığınızı arttırmanızı, kendinizi daha iyi ifade etmenizi ve ilişki yönetimine farklı bir bakış açısı kazandırmayı hedeflemektedir.

 


 • İletişim Türleri
 • Etkili iletişim ve İlişki Yönetimi
 • İletişimde yapılan hatalar
 • Kendini ve çevreni tanıma
 • Kişilik profilleri analizi
 • Duyguları yönetme
 • Dinleme becerileri geliştirme
 • Çatışma Yönetimi
 • İkna Yöntemleri
 • Olumlu dil kalıpları
 

Stratejik İnsan Kaynakları Uzmanlık Programı ( Değerlere dayalı ve yetkinlik bazlı)

Stratejik insan kaynakları süreçlerinin tamamını içeren uygulama ağırlıklı olarak kurgulanan eğitimin temeli, değerler ve yetkinliklere dayalı olarak tasarlanmıştır. Stratejik ve modern insan kaynakları uygulamaları konusunda yetkin hale gelmenizi amaçlayan eğitim, bir insan kaynakları çalışanının hakim olması gereken tüm konu başlıklarını içermektedir. Sadece yasal süreçler eğitim kapsamı dışında tutulmuştur.

 


 • Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Çalışan değer önermeleri
 • Yetkinlik bazlı ik sistemi kavramı
 • Mevcut durum analizi
 • İşveren markasının konumlandırılması
 • İnsan kaynakları planlaması
 • İş analizi, iş tanımı ve iş gereklilikleri
 • İk politikalarının oluşturulması
 • İk süreçlerinin tasarımı
 • İşe alım ve mülakat teknikleri
 • Oryantasyon yönetimi
 • İş değerleme ve ücret yönetimi
 • Kariyer ve yetenek yönetimi
 • Performans Yönetim Sistemi
 • Mentorlük ve Liderlik Gelişimi
 • Eğitim Yönetimi
 

Etkili Özgeçmiş Hazırlama Eğitimi

Etkili özgeçmiş hazırlama eğitimi doğru yöntemlerle ve kariyerinizi çok daha iyi yansıtacak bir içerikte özgeçmiş hazırlayabilmenizi ve iş başvurularınıza geri dönüş oranını arttırmayı hedeflemektedir. Başvuru kanallarını nasıl kullanmanız gerektiği, klasik yöntemlerin dışında yaratıcı başvuru örneklerinin neler olduğu ve ön yazı hazırlama konularında bilgilenmeniz ile birlikte iş başvurularınızı daha profesyonel hale getirmenizi sağlamak amaçlanmaktadır.

 


 • Etkili bir özgeçmiş nasıl olmalı?
 • Pozisyona özel özgeçmiş hazırlama
 • Sık yapılan hatalar
 • Yaratıcı iş başvuruları
 • Ön yazı hazırlama
 • Başvuru kanalları nasıl kullanılmalı?
 

Yöneticiler İçin İşe alım Teknikleri

Yöneticilerin dâhil olduğu işe alım sürecindeki tüm adımları içeren ve aday deneyimi odaklı tasarlanmış bir eğitimdir. Uygulama ağırlıklı olarak kurgulanan eğitimde departman yöneticilerinin aşağıdaki konu başlıklarında farkındalık kazanması ve yetkinlik bazlı işe alım tekniklerinde yetkin hale gelmesi amaçlanmaktadır.

 


 • İşe alım neden önemli?
 • İşe alım sürecini etkileyen faktörler ve yapılan hatalar
 • İşe alım’ın İşveren Markasına Etkisi
 • İşe alımda İşveren Markası Yönetimi
 • İşe alımda yöneticinin rolü
 • Saha ve Ofis Çalışanlarının işe alımı
 • Yetkinlik kavramı ve türleri
 • Kişilik Profili analizi
 • İşe alım süreci
 • Mülakat türleri ve teknikleri
 • Değerlendirme merkezi uygulamaları
 • Adayların değerlendirilmesi
 

Kariyerinizi Akışına Bırakmayın ( Kariyer Planlama )

Eğitimin amacı; kişisel farkındalığınızı arttırarak daha doğru hedefler belirleme ve hedeflerinize ulaşabilmek için gereken stratejileri nasıl planlayacağınız konusunda yetkin hale gelmenizi sağlamaktır. Hedeflediğiniz alanın gerektirdiği özelliklerin farkına varmanız ve kendi gelişime açık alanlarınızı tespit ederek gelişiminizi planlayabilmeniz için gereken adımları bulacağınız eğitimde; iş hayatında başarıyı getiren unsurlar ve bireysel motivasyon konuları da uygulamalı olarak aktarılmaktadır.