Uygulama ağırlıklı,

beceriyi davranışa dönüştürmeyi

hedefleyen eğitimler

 

Kurumsal Eğitimler

 

 

İşe Alımda Kişilik Profili Analizi

İnsan kaynakları çalışanları ve bu alanda kariyer hedefleyen kişiler için tasarlanmış bir eğitimdir. İşe alım süreçlerinde adayların yetkinliklerini ve kişilik profillerini analiz etmeyi amaçlayan eğitim örnekler ve uygulamalar ile desteklenerek kurgulanmıştır. Sadece işe alımda değil aynı zamanda diğer ik süreçlerinde de yetkinlik analizi konusunda farkındalık kazanmanızı sağlayan eğitimin amacı; adayların güçlü ve gelişime açık yönlerini en doğru şekilde tespit edebilmeniz için kullanabileceğiniz yöntemleri aktarmaktır.


 • Yetkinlik Türleri
 • Yetkinlik Belirleme Yöntemleri
 • Pozisyona Özel Yetkinlik Belirleme
 • Kişilik Profillerinin Özellikleri
 • Profillere Göre Aday Davranışları
 • Yetkinlik Değerlendirme Yöntemleri
 • Mülakatta Yetkinlik Ölçme Yöntemleri
 • Diğer Yöntemler
 • Adaylar arası karşılaştırma
 

Biz Size Döneriz ( Yetkinlik Bazlı İşe Alım Teknikleri)

İşe alım sürecinin baştan sona tüm adımlarını içeren ve aday deneyimi odaklı tasarlanmış bir eğitimdir. Uygulama ağırlıklı olarak kurgulanan eğitimde aşağıdaki konu başlıklarında farkındalık kazanmanız ve yetkinlik bazlı işe alım tekniklerinde yetkin hale gelmeniz amaçlanmaktadır.


 • İşe alım neden önemli?
 • İşe alımın toplumsal sorumluluk yönü
 • İşe alım sürecinde etik ilkeler ve ön yargılar
 • İşe alım sürecini etkileyen faktörler ve yapılan hatalar
 • İşe alım’ın İşveren Markasına Etkisi
 • İşe alımda İşveren Markası Yönetimi
 • İşe alım uzmanının sorumlulukları ve yetkinlikleri
 • Saha ve Ofis Çalışanlarının işe alımı
 • İşe alım verisini kullanmak
 • Yetkinlik kavramı ve türleri
 • Kişilik Profili analizi
 • İşe alım süreci
 • Mülakat türleri ve teknikleri
 • Değerlendirme merkezi uygulamaları
 • Adayların değerlendirilmesi
 • Referans Araştırma
 • Oryantasyon süreci
 • İşe alım performansının değerlendirilmesi ve denetleme
 • İşe alım’ ın geleceği
 

Nabza Göre Şerbet ( İletişim Becerileri)

İletişim becerileri eğitimi; çevrenizdeki insanları daha iyi anlamanızı, kişiye özel iletişim stilleri geliştirmenizi, kişisel farkındalığınızı arttırmanızı, kendinizi daha iyi ifade etmenizi ve ilişki yönetimine farklı bir bakış açısı kazandırmayı hedeflemektedir.


 • İletişim Türleri
 • Etkili iletişim ve İlişki Yönetimi
 • İletişimde yapılan hatalar
 • Kendini ve çevreni tanıma
 • Kişilik profilleri analizi
 • Duyguları yönetme
 • Dinleme becerileri geliştirme
 • Çatışma Yönetimi
 • İkna Yöntemleri
 • Olumlu dil kalıpları
 

Performans Yönetim Sistemi (Hedef ve Yetkinlik Bazlı)

Kurum hedeflerinin departmanlara sonrasında da pozisyonlara ve bireylere aktarılması, hem yetkinlik hem de hedef odaklı performans sistemi sürecinin nasıl kurgulanması gerektiğini aktaran bir eğitimdir. Özellikle hedef belirleme, geri bildirim verme ve düşük performansı yönetme gibi konularda uygulama ağırlıklı olarak tasarlanmış eğitim tüm performans yönetim süreci ile ilgili farkındalık kazandırmayı hedefler.


 • Performans yönetim sisteminin amaçları
 • Hedef ve yetkinlik bazlı performans değerlemesi
 • Stratejik hedef belirleme
 • Performans Yönetim Sürecinin tanımlanması
 • Değerlendirme yöntemleri
 • Geri bildirim verme
 • Performansı etkileyen faktörler
 • Düşük performansı yönetme
 • İş kanunu hükümlerine göre performans değerlendirme
 

Organizasyonel Gelişim Eğitimi

Organizasyonun en temel basamağı olan stratejik planlama ile başlayan ve kurumsallaşma sürecindeki tüm konuları içeren bir eğitimdir. İnsan kaynakları çalışanları ve yöneticilerin organizasyonel gelişim süreçlerini daha profesyonel bir temele oturtması için gereken tüm adımların yer aldığı eğitim, değişim ve gelişimin önemli unsurları konusunda farkındalık yaratmayı hedeflemektedir.


 • Organizasyonel gelişimin kapsamı
 • Organizasyonel gelişime İK perspektifinden bakış
 • Mevcut durum analizi ve strateji oluşturma
 • Organizasyon yapısının tasarımı
 • Değişim Yönetimi
 • Stratejik İK Yönetimi
 • İş ve süreç tasarımı
 • Performans ve yetenek yönetimi
 • Mentorlük ve liderlik gelişimi
 • Kurum içi iletişim